Vi söker en Robottekniker
Trådmatarproblem. Här är lösningen
Andon Robotics AB

Andon Robotics AB

Andon har sin tillverkning i Örebro och har en mycket lång erfarenhet av robotiserad svetsning. 

Genom sin unika kompentens i att ha helheten under samma tak så kan Andon skapa lösningar som ligger en långt utanför standard.  


Med ett tätt samarbete med kunderna har de gemensamt kunna ta fram lösningar som gjort många företag mer lönsamma än de annars skulle vara med en standard cell. Andon har utvecklat ett verktyg som kallas Diagnos som de erbjuder kunden kostandsfritt.

 

Diagnos

Personal ifrån Andon gör det ihop med ett antal nyckelpersoner hos kunden. Det görs i flera etapper men börjar med att försöka utpeka ett antal kritiska faktorer som sedan skall leda till ett färdigt underlag som kan påvisa en tydlig lönsamhet. Ett möte tar ca. 2-3 timmar beroende på innehåll.

Ett flertal industrier har börjat med ett standardtänkande för att sedan ändra konceptet till ett mera kundanpassat. Det finns en gedigen referenslista på framgångsrika industrier i Sverige som valt detta koncept. Det finns alltid möjlighet att göra besök för att själv kunna bilda sig en uppfattning.

Boka diagnos idag för att säkerställa framtiden.

www.andonrobotics.se


Vi finns här för dig

Välkommen att kontakta oss så via formuläret nedan, eller på telefon 0470-70 19 90.
Svets & RobotTeknik i Småland AB
Minkvägen 2, 352 45 Växjö
Telefon: +46 (0) 470 70 19 90
Fax : +46 (0) 470 70 19 99
Epost: info@svetsrobotteknik.se

Öppettider
Mån-tor: kl 07:00-16:00
Fredag: kl 07:00-15:30
Certifierade
Vi är en kvalitetscertifierad verksamhet och uppfyller kraven enligt ISO 9001.