Tjänster

Behöver du hjälp med något?
Här nedan följer utdrag av tjänster vi kan erbjuda dig som kund.

Lagerhållning

För att ni ska få varorna i tid, lagerför vi de flesta etablerade märkena. Vill ni ha lager hos er hanterar vi det också.

Serviceverkstad

Vi är en auktoriserad reparationsverkstad för de flesta etablerade kvalitets-svetsmaskinerna. Med vår kalibrerade mätutrustning utför vi även validering/kalibrering på svetsströmkällor enligt ISO EN 17662/ EN50504.

Service av slangpaket

Vi reparerar inte enbart manuella slangpaket utan även avancerade robotpaket. Alla paket märks upp och dokumenteras enl. ISO standard.

Leveranser

Vår lastbil kör varje vecka genom de flesta orter i Småland och Blekinge. Den levererar varor och hämtar upp artiklar, som skall in till vår serviceverkstad.

Servicebilar

Vi har servicebilar utrustade för att kunna genomföra reparationsarbeten på plats hos er.

Rådgivning

Som kund till Svets & RobotTeknik möter du främst våra svetsingenjörer med erfarenhet av både traditionella svetsmetoder och robotsvetsning. Våra tekniker arbetar företrädesvis hos våra uppdragsgivare inom respektive distrikt. Tillsammans har våra svetsingenjörer mer än 60 års erfarenhet inom svetsteknik och hjälpe dig att lösa de svetsproblem du har.